"ગુજરાતના વિરલ વ્યક્તિત્વો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સારાભાઇ-
નાનું (Spellcheck_correction)
નાનું (સારાભાઇ-)
{{columns-list|colwidth=15em|
*[[મૃણાલિની સારાભાઈ]]
*[[મલ્લિકા સારાભાઇસારાભાઈ]]
*[[કુમુદિની લાખિયા]]
*[[સવિતાબહેન મહેત]]
*[[પરવીન બાબી]]
*[[રત્ના પાઠક]]
*[[મલ્લિકા સારાભાઇસારાભાઈ]]
*[[નિરુપા રોય]]
}}
૪૨,૮૫૦

edits