મારિગાંવ જિલ્લો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
No edit summary
'''મારિગાંવ જિલ્લો''' [[ભારત]] દેશના ઉત્તર - પૂર્વ ભાગમાં આવેલા [[આસામ| આસામ રાજ્ય]]માં આવેલા કુલ ૨૭ (સતાવીસ) જિલ્લાઓ પૈકીનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે. મારિગાંવ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક [[મારિગાંવ]] શહેરમાં આવેલું છે.
 
{{સ્ટબ}}
{{આસામના જિલ્લાઓ}}
 
{{સ્ટબ}}
[[શ્રેણી:ભૂગોળ]]
[[શ્રેણી:આસામ]]