ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:205:C8E3:147B:FD5C:B136:BC3E:2313 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
(→‎નિયમો: કડીઓ ઉમેરી)
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઈલ એપ દ્વારા કરાયેલ ફેરફાર Android app edit
નાનું (2405:205:C8E3:147B:FD5C:B136:BC3E:2313 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
===બીજો નિયમ===
બળ એ પદાથૅ‌ નાતેના કુલ દળ અને પ્રવેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.અને તે વેગમાન ની સમય ની સાપેક્ષે ના વિકલન ના સમપ્રમાણ મા હોય છે.
 
===ત્રીજો નિયમ===