વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:2E8F:EAF8:0:0:1FC9:D08 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:2E8F:EAF8:0:0:1FC9:D08 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ્સ: Replaced Rollback
*ત્રીજો: [[પોષ]] મહિનો
*ચોથો: [[મહા]] મહિનો
*પાંચમો: [[ફાગણ]] મહિનો2077-विजय श्री हिंदू पंचांग-राशिफल-1942મહિનો
आज का दिनांक - 19.01.2021
श्री ज्योतिष सेवाश्रम संस्थान भीलवाड़ा (राज.)
74.30 - रेखांतर मध्य मान - 75.30
शुभ मंगलवार - शुभ प्रभात्
संपूर्ण ज्योतिष वास्तु परामर्श प्रभावी समाधान
____________________________________
-विभिन्न शहरों के लिये रेखांतर(समय) संस्कार-
(लगभग-वास्तविक समय के समीप)
दिल्ली +10मिनट--------जोधपुर---6 मिनट
जयपुर +5 मिनट----अहमदाबाद---8 मिनट
कोटा +5 मिनट-----------मुंबई---7 मिनट
लखनऊ +25 मिनट-----बीकानेर---5 मिनट
_____________आज विशेष______________
वास्तुदोष क्या है..?और क्यों है..? एक परिचय
कारण- प्रभाव और निवारण
____________________________________
दिनांक.............................. 19.01.2021
कलियुग संवत्.............................. 5122
विक्रम संवत................................ 2077
शक संवत................................... 1942
संवत्सर..................................श्री प्रमादी
अयन..................................... उत्तरायण
गोल.......................................... दक्षिण
ऋतु.......................................... शिशिर
मास.............................................पौष
पक्ष............................................शुक्ल
तिथि..........षष्ठी. प्रातः 10.58 तक/ सप्तमी
वार........................................मंगलवार
नक्षत्र......उ.भाद्रपद. प्रातः 9.53 तक / रेवती
चंद्र राशि..................मीन. संपूर्ण (अहोरात्र)
योग............. शिव. रात्रि. 6.46 तक / सिद्ध
करण................. तैत्तिल. प्रातः 10.58 तक
करण..........गर. रात्रि. 12.03 तक / वणिज
____________________________________
 
सूर्योदय..............................7.19.53 पर
सूर्यास्त...............................6.04.50 पर
दिनमान............................... .10.44.57
रात्रिमान................................13.14.52
चंद्रोदय................प्रातः 11.25.48 AM पर
चंद्रास्त................रात्रि. 11.51.57 PM पर
सूर्य.........................(मकर) 9.05.03.20
चंद्रमा......................(मीन) 11.15.23.37
राहुकाल...... अपरा. 3.24 से. 4.44 (अशुभ)
यमघंट...... .प्रातः 10.01 से 11.22 (अशुभ)
अभिजित.......(मध्या)12.21 से 01.04 तक
पंचक.... ..........................................जारी
पंचक समाप्ति...20.01.2021--12.35 PM
शुभ हवन मुहूर्त(अग्निवास)....... आज नहीं है
दिशाशूल...............................उत्तर दिशा
दोष निवारण...... गुड़ का सेवन कर यात्रा करें
___________________________________
चौघड़िया (दिन-रात)........केवल शुभ कारक
 
*दिवा-कालीन*
चंचल.............प्रातः 10.01 से 11.22 तक
लाभ............पूर्वाह्न. 11.22 से 12.42 तक
अमृत.............अपरा. 12.42 से 2.03 तक
शुभ................अपरा. 3.24 से 4.44 तक
 
*रात्रि कालीन*
लाभ..................रात्रि. 7.44 से 9.24 तक
शुभ........रात्रि 11.03 से. 12.42 AM तक
अमृत..रात्रि.12.42 AM से 2.22 AM तक
चंचल....रात्रि. 2.22 AM से 4.01 AM तक
___________________________________
*शुभ शिववास की तिथियां*
शुक्ल पक्ष-2-----5-----6---- 9-------12----13.
कृष्ण पक्ष-1---4----5----8---11----12----30.
___________________________________
 
आज जन्मे शिशुओं का नक्षत्र चरण के अनुसार नामकरण हेतु नामाक्षर.
09.53 AM तक--उ.भाद्रपद---4------(ञ)
(पाया - लौह)
04.31 PM तक-------रेवती ---1------(दे)
11.11 PM तक-------रेवती ---3-----(दो)
05.52 AM तक-------रेवती ---3-----(च)
उपरांत रात्रि तक-------रेवती---4-----(ची)
 
विशेष - रेवती और अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं इन नक्षत्रों में बालक का जन्म होने पर नक्षत्र शांति का विधान है.
 
(पाया-स्वर्ण ) _______सभी की राशि मीन रहेगी________
__________________________________
____________आज का दिन____________
 
व्रत विशेष.....................................नहीं
दिन विशेष........................….पंचक जारी
सर्वा.सि.योग..प्रातः 7.20 से 9.53 AM तक सिद्ध रवियोग..प्रातः7.20 से 9.53 AM तक
___________________________________
_____________कल का दिन____________
 
दिनांक............................ 20.01.2021
तिथि............... पौष शुक्ला सप्तमी बुधवार
व्रत विशेष................................... . नहीं
दिन विशेष.. .पंचक समाप्ति.12.35 PM पर
सर्वा.सि.योग..................................नहीं सिद्ध रवियोग................................. नहीं
___________________________________
_____________आज विशेष ____________
 
वास्तु दोष क्या है और क्यों है-- एक परिचय..
 
वास्तु दोष व्यक्ति को गलत मार्ग की और अग्रसर करते हैं | वास्तु ठीक नहीं तो आपके घर के बच्चे अपना रास्ता भटक सकते हैं और गलत फैसले लेकर अपना जीवन खराब कर सकते हैं | वास्तु दोष सबसे पहले मन और दिल को प्रभावित करके बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं | सम्पूर्ण वास्तु शास्त्र दिशाओं पर ही निर्भर होता है क्योंकि वास्तु की दृष्टि से हर दिशा का अपना एक अलग महत्व है |
 
जहां वास्तुदोष होता है वह कई तरह की समस्याओं का कारण बनता हैं। इसलिए जीवन के सुगम संचालन के लिए जरूरी होता हैं कि वास्तुदोष को जानकर उन्हें दूर किया जाए। आज हम कुछ ऐसे वास्तु दोषों का उल्लेख कर रहे हैं जो किसी आवासीय या व्यावसायिक भवन में सामान्य रूप से देखे अथवा अनुभव किये जाते हैं। तो आइये जानते हैं भवन के वास्तुदोषों के उन संकेतों के बारे में।
 
स्वास्थ्य सबंधित वास्तु दोष
 
सर्दी-जुकाम: यदि मकान के ब्रहमस्थल में दोष है और आप अक्सर इसमें अपना समय गुजारते है तो आप सर्दी-जुकाम से पीड़ित रहेंगे। डायबिटीज-यदि भवन के अग्नि कोण और ईशान कोण में दोष है तो आपको डायबिटीज होने की ज्यादा सम्भावना है। यदि परिवार में किसी को डायबिटीज पहले से है तो फिर डायबिटीज को नियन्त्रण में लाना मुश्किल रहेगा। इसलिए मकान के अग्नि कोण व ईशान कोण का दोष पहले समाप्त करें।
 
उच्च रक्तचाप: उच्च रक्तचाप-अगर आपके भवन के उत्तर-पश्चिम या दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में किसी प्राकर का वास्तुदोष है तो घर में रहने वाले लोग हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। हीन भावना-यदि आपके घर में वायव्य व नैऋृत्य कोण में कोई दोष है तो आपके बच्चें, महिलायें व घर में रहने वाले सदस्य अक्सर हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे।
 
आयुक्षय कष्ट: अगर आपका मकान मार्ग या गली के अन्त में है तो उसमें रहने वाले सदस्य अक्सर कष्ट में रहेंगे। रोग-यदि आपके भवन पर किसी वृक्ष, मन्दिर आदि की छाया पड़ रही है तो उस घर में रहने वाले सदस्य आये दिन रोग के शिकार बने रहेंगे। आयुक्षय-यदि नैऋृत्य कोण में कुआॅ आदि है तो उस घर में रहने वाले लोगों की आयुक्षय होती है।
 
वास्तु दोष व निवारण
 
भवन में रहने वाले लोगों का मन अशांत रहता हो अथवा उनमें नास्तिकता की भावना बढ़ रही हो तो वहां उत्तर-पूर्व यानी ईशान दिशा दोषपूर्ण हो सकती है। निवारण के लिए इस दिशा को खाली और साफ़ रखना चाहिए तथा इस दिशा में सरस्वती यंत्र सिद्ध करके स्थापित कर देना चाहिए।
 
भवन की पूर्व दिशा का दक्षिण या पश्चिम दिशा से ऊंचा अथवा दोषपूर्ण होने के कारण परिवार में वंश वृद्धि रुकने की संभावना बनी रहती है। उपाय के तौर पर पूर्व दिशा में श्री गोपाल यंत्र सिद्ध करके स्थापित करें तथा उत्तर-पूर्व दिशा को खुला और साफ़ रखें।
 
भवन में स्थापित मशीनें या उपकरणों के बार-बार खराब होने तथा काम करने वाले नौकर या कर्मियों द्वारा मालिक के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने की समस्या हो तो इसका कारण पश्चिम दिशा का दोषपूर्ण होना होता है। निवारण के लिए पश्चिम दिशा में शनि या मत्स्य यंत्र सिद्ध करके स्थापित कर देना चाहिए।
 
बनते हुए कामों में रुकावट आना तथा टोना-टोटका या बुरी आत्माओं का असर बने रहना भवन के ब्रह्म स्थल के भारी एवं दोषपूर्ण होने की वजह हो सकता है। इसलिए भवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण भाग को हमेशा खाली, साफ़ एवं खुला रखना ही श्रेष्ठ उपाय है। ब्रह्म स्थल में तुलसी जी को रखना और नियमित रूप से जल चढ़ाकर दीपक जलाना भी वास्तु दोष के निवारण का आसान तरीका है।
 
भवन में उत्तर-पश्चिम यानी वायव्य दिशा के दोषपूर्ण होने की वजह से कन्याओं के विवाह में अनुचित देरी होती है तथा पड़ोसियों से अकारण ही विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए विवाह योग्य कन्याओं को उत्तर-पश्चिम दिशा में सुलाना चाहिए तथा स्वयं पंचमुखी रुद्राक्ष की माला शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण करना चाहिए।
 
अगर भवन में अक्सर चोरी की घटनाएं होती हैं तो इसका कारण दक्षिण-पश्चिम यानी नैऋत्य दिशा का खुला या नीचा होना माना जाता है। इस दोष के निवारण के लिए इस दिशा को बंद रखते हुए सिद्ध किया हुआ राहु यंत्र स्थापित करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
 
परिवार के सदस्यों में यदि आलस्य और नींद न आने की समस्या दिखाई दे रही हो तो, आय से अधिक खर्चा हो तथा प्रयासों के बावजूद आय के स्थाई साधन न बन पा रहे हों तो इसका कारण उत्तर दिशा का दक्षिण दिशा से अधिक ऊंचा होना अथवा अन्य दोष होना हो सकता है। निवारणार्थ उत्तर दिशा को साफ़ रखें और श्री यंत्र को सिद्ध करके स्थापित करें वहीँ, सदैव दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने की आदत डालें.
 
संकलन-श्री ज्योतिष सेवाश्रम भीलवाड़ा(राज)
_________________________________________
 
आज का राशिफल...
 
मेष-(चू चे चो ला ली लू ले लो अ)
आपके आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल-कूद को शामिल किया जाना चाहिए। आप दूसरों पर कुछ ज़्यादा ख़र्चा कर सकते हैं। परिवार के सदस्य सहयोगी होंगे, लेकिन उनकी काफ़ी सारी मांगें होंगी। अपने रोमांटिक ख़यालों को हर किसी को बताने से बचें। सहकर्मियों और वरिष्ठों से मिला सहयोग आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। जो लोग घर सेे बाहर रहते हैं आज वो अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी पार्क या एकांत जगह पर समय बिताना पसंद करेंगे। आप अपने जीवनसाथी के साथ दिन गुज़ार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मज़बूत होगा।
 
वृषभ-(इ उ एओ वा वी वू वे वो)
आज के दिन चूँकि यात्रा के लिहाज़ से आप अभी कुछ कमज़ोर हैं, इसलिए लंबी यात्राओं से बचने की कोशिश कीजिए। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के ज़रिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ़ आएगा- और साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। अपने जीवन-साथी के साथ बेहतर समझ ज़िन्दगी में ख़ुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। आपकी आँखें इतनी चमकीली हैं कि वे आपके प्रिय की अंधेरी रात को भी रोशन कर सकती हैं। लंबित परियोजनाएँ पूरी होने की दिशा में बढ़ेंगी। आपको अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलने-जुलने की ज़रूरत है, जो ऊँची जगहों पर हों। आपका जीवनसाथी वाक़ई आपके लिए फ़रिश्तों की तरह है और आपको आज यह एहसास होगा।
 
मिथुन- (क की कू घ ङ छ के को ह)
आज आप अपनी भावनाओं पर क़ाबू रखने में दिक़्क़त महसूस करेंगे - आपका अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आपमे झुंझलाहट पैदा करेगा। आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को बेकार कर दिया है। आपका ज्ञान और हास-परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। आपके प्रिय का मूड ठीक नहीं है, इसलिए सोच-समझ कर कोई भी काम करें। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफ़ी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की संभावना भी है। अगर कहीं बाहर जाने की योजना है तो वह आख़िरी वक़्त पर टल सकती है। आपकी बीती ज़िन्दगी का कोई राज़ आपके जीवनसाथी को उदास कर सकता है।
 
कर्क- (ही हू हे हो डा डी डू डे डो)
आज आप मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज-मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। इस राशि के जो लोग विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें आज अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। शाम का वक़्त दोस्तों के साथ बिताना दिलचस्प तो रहेगा ही, साथ ही छुट्टी साथ बिताने की योजनाओं पर भी चर्चा हो सकेगी। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। कामकाज के मोर्चे पर आपकी कड़ी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। काम को समय पर निपटाकर जल्दी घर जाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा इससे आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी और आप भी तरोताजा महसूस करेेंगे। जीवनसाथी द्वारा परिवार और मित्रों के बीच नकारात्मक तरीक़े से आपके वैवाहिक जीवन की निजी बातें उजागर हो सकती हैं।
 
सिंह- (मा मी मू मे मो टा टी टू टे)
यह बात सिर्फ़ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसलिए मज़बूत और स्पष्टवादी बनें तथा फ़ैसले तुरन्त लें और उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। जेवर और एंटीक में निवेश फ़ायदेमंद रहेगा और समृद्धि लेकर आएगा। घरेलू ज़िन्दगी में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिआ पर अपने प्रिय के पिछले 2-3 संदेश देखिए, आपको एक ख़ूबसूरत ताज्जुब का एहसास होगा। कामकाज के नज़रिए से आज का दिन वाक़ई सुचारू रूप से चलेगा। वक्त की नाजाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि आपके आस-पास के लोग आप दोनों के बीच मतभेद पैदा करने का प्रयास करेंगे। अत: बाहरी लोंगों के कहने पर अमल करना ठीक नहीं होगा।
कन्या- (टो प पी पू ष ण ठ पे पो) अब तक आप लोगों में से जो दफ़्तर में ओवरटाइम कर रहे थे और ऊर्जा की कमी से जूझ रहे थे, आज उन्हें फिर वैसी ही समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है। रुका हुआ धन मिलेगा और आर्थिक हालात में सुधार आएगा। परिवार और बच्चों के साथ बिताया समय आपको फिर ऊर्जा से भरपूर कर देगा। प्रेम हमेशा आत्मीय होता है और यही बात आप आज अनुभव करेंगे। आपको पता लग सकता है कि आपके अधिकारी आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। वजह जानकर आपको वाक़ई तसल्ली होगी। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं, आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका यह प्लान चौपट हो सकता है। ज़िन्दगी बहुत ख़ूबसूरत नज़र आएगी, क्योंकि आपके जीवनसाथी ने आपके लिए कुछ ख़ास योजना बनाई है।
 
तुला- (रा री रू रे रो ता ती तू ते)
आज के दिन आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे- ध्यान और योग आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है। अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवनसाथी या माता पिता से इस बारे में बात करें। घरेलू मामलों और काफ़ी समय से लंबित घर के काम-काज के हिसाब से अच्छा दिन है। अगर आप अपने प्रिय को पर्याप्त समय न दें, तो वह नाराज़ हो सकता/सकती है। काम में धीमी प्रगति हल्का-सा मानसिक तनाव दे सकती है। शहर से बाहर यात्रा ज़्यादा आरामदेह नहीं रहेगी, लेकिन आवश्यक जान-पहचान बनाने के लिहाज़ से फ़ायदेमंद साबित होगी। जीवनसाथी की ख़राब सेहत का असर आपके काम-काज पर भी पड़ सकता है, लेकिन आप किसी तरह चीज़ें संभालने में क़ामयाब रहेंगे।
 
वृश्चिक- (तो ना नी नू ने नो या यी यू)
स्वास्थ्य के लिहाज़ से आज बहुत अच्छा दिन है। आपकी ख़ुशमिज़ाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। यदि शादीशुदा हैं तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जो लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उन्हें अपनी बात समझाने में आप ख़ासी दिक़्क़त महसूस करेंगे। आपके जीवन-साथी के पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपका दिन थोड़ा परेशानीभरा हो सकता है। आप किसी बड़े व्यावसायिक लेन-देन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। काम को समय पर निपटाकर जल्दी घर जाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा इससे आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी और आप भी तरोताजा महसूस करेेंगे। ख़राब मिज़ाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवनसाथी आपको बेवजह तंग कर रहा है।
 
धनु-ये यो भा भी भू धा फा ढ़ा भे)
आपकी लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक़ नहीं होगा। आपका गर्मजोशी भरा बर्ताव घर का माहौल ख़ुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं, जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे, तो आपकी महक फूलों की तरह चारों ओर फैलेगी। अपने प्रिय की नाराज़गी के बावजूद अपना प्यार ज़ाहिर करते रहें। आप क़ामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे - बस एक-एक करके महत्वपूर्ण क़दम उठाने की ज़रूरत है। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आस-पड़ोस की किसी सुनी-सुनाई बात को लेकर आपका जीवनसाथी तिल-का-ताड़ बना सकता है।
 
मकर- (भो जा जी खी खू खे खो गा गी)
आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीज़ों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट-कचहरी में अटका था तो आज उसमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकता है। जो लोग आपके क़रीब हैं, वे आपका ग़लत फ़ायदा उठा सकते हैं। आज आप कुछ अलग क़िस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। आप जीतोड़ मेहनत और धीरज के बल पर अपने उद्देश्य हासिल कर सकते हैं। आपका कम्यूनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। आपका जीवनसाथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय देगा।
 
कुंभ- (गू गे गो सा सी सू से सो द)
आप अपने नकारात्मक रवैये के चलते प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। यह इस बात को समझने का सही वक़्त है कि चिंता की आदत ने आपके सोचने की क्षमता को ख़त्म कर दिया है। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। व्यापाार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। दोस्त और क़रीबी लोग मदद के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाएंगे। अचानक हुई रोमांटिक मुलाक़ात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। कामकाज के मामले में आज आपकी आवाज़ पूरी तरह सुनी जाएगी। छात्र-छात्राओं को आज अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, आपको जब भी खाली समय मिले अपने काम को पूरा कर लें। ऐसा करना आपके लिए हितकारी है। आज के दिन कुछ भी करने के लिए अपने साथी पर दबाव न डाले, अन्यथा आपके दिलों में दूरियां आ सकती हैं।
मीन- (दी दू थ झ ञ दे दो च ची)
आज आप दूसरों की आलोचना करने में अपना समय ख़राब न करें, क्योंकि इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। आज इस राशि के कुछ बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आपको चिंतामुक्त होकर अपने क़रीबी दोस्तों और परिवार के बीच ख़ुशी के लम्हे तलाशने की ज़रूरत है। सावधान रहें, क्योंकि प्यार में पड़ना आज के दिन आपके लिए दूसरी कठिनाइयाँ खड़ी कर सकता है। आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज़्यादा ही ऊँचा तय कर सकते हैं। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक़ न आए, तो निराश न हों। इस राशि के लोग बड़े ही दिलचस्प होते हैं। ये कभी लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं तो कभी अकेले में हालांकि अकेले वक्त गुजारना इतना आसान नहीं है फिर भी आज दिन में कुछ समय आप अपने लिए जरुर निकाल पाएंगे। आप अपने जीवनसाथी के साथ रोमानी दिन गुज़ार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मज़बूत होगा।
_______________________________________
पं. रामपाल भट्ट
श्री ज्योतिष सेवाश्रम संस्थान भीलवाड़ा (राज.)
________________________________________
*છઠ્ઠો: [[ચૈત્ર]] મહિનો
*સાતમો: [[વૈશાખ]] મહિનો