"જયા મહેતા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

માહિતીચોકઠું
(માહિતીચોકઠું)
(માહિતીચોકઠું)
{{Infobox writer
| name = જયા મહેતા
| image =
| caption =
| native_name =
| native_name_lang =
| pseudonym =
| birth_name =
| birth_date = {{birth date and age|1932|08|16}}
| birth_place = [[કોળીયાક (તા. ભાવનગર)]], ગુજરાત, બ્રિટીશ ભારત
| education = એમ.એ., પીએચ. ડી.
| alma_mater = [[એસ. એન. ડી. ટી. મહિલા વિશ્વવિદ્યાલય|એસ.એન.ડી.ટી. મહિલા યુનિવર્સિટી]], [[મુંબઈ]]
| period =
| genres =
| subjects =
| movement =
| notableworks =
| spouse =
| children =
| relatives =
| awards =
| signature =
| years_active =
| website =
| module = {{Infobox academic
| child = yes
૫,૩૦૮

edits