"વલ્લભીપુર તાલુકો" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2402:3A80:16FF:D08D:0:3A:C8A0:C01 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 756491 પાછો વાળ્યો
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન વિઝ્યુલ સંપાદન
નાનું (2402:3A80:16FF:D08D:0:3A:C8A0:C01 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 756491 પાછો વાળ્યો)
વલ્લભીપુર તાલુકો ભાવનગર જિલ્લાનો ઉત્તર-પશ્ચિમ ભાગ છે અને તેની ઉત્તર-પશ્ચિમ અને ઉત્તરે [[બોટાદ જિલ્લો]], પૂર્વમાં [[ભાવનગર તાલુકો]], દક્ષિણે [[સિહોર તાલુકો]] અને દક્ષિણ-પશ્ચિમે [[ઉમરાળા તાલુકો]] આવેલો છે.<ref>{{Cite news|title=Maps of Gujarat’s new 7 districts and changes in existing districts|date=૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩|newspaper=Desh Gujarat|url=http://deshgujarat.com/2013/08/13/maps-of-gujarats-new-7-districts-and-changes-in-existing-districts/|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130816151212/http://deshgujarat.com/2013/08/13/maps-of-gujarats-new-7-districts-and-changes-in-existing-districts/|archivedate=૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩|deadurl=no}}</ref>
 
== વલ્લભીપુર તાલુકાના ગામો naksho ==
વલ્લભીપુર તાલુકામાં ૫૩૫૮ ‍(ત્રેપનઅઠ્ઠાવન) [[ગ્રામ પંચાયત|ગ્રામ પંચાયતો]]નો સમાવેશ થાય છે.<ref>{{Cite web|title=Reports of National Panchayat Directory: Village Panchayat Names of Vallabhipur, Bhavnagar, Gujarat|publisher=Ministry of Panchayati Raj, Government of India|url=http://panchayatdirectory.gov.in/adminreps/viewpansumSQL.asp?selstate=4109&pno=1&ptype=V&parenttype=B|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150416032937/http://panchayatdirectory.gov.in/adminreps/viewpansumSQL.asp?selstate=4109&pno=1&ptype=V&parenttype=B|archivedate=૧૬ એપ્રિલ ૨૦૧૫|deadurl=no}}</ref>
 
{{વલ્લભીપુર તાલુકાના ગામો}}