"ભારતના રાજ્ય પક્ષીઓની યાદી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
નીલકંઠ (પક્ષી) ના બન્ને ઉલ્લેખ એક સરખા કર્યા
નાનું (નીલકંઠ (પક્ષી) ની કડી જોડી)
નાનું (નીલકંઠ (પક્ષી) ના બન્ને ઉલ્લેખ એક સરખા કર્યા)
| [[નીલકંઠ (પક્ષી)|નીલકંઠ]]
| ''Coracias benghalensis''
| [[ચિત્ર:Indian roller (Coracias benghalensis) Photograph by Shantanu Kuveskar.jpg|200x200px]]
| [[Image:Coraciasbenghalensis.svg|150px]]
|-
| [[છત્તીસગઢ]]
|-
| [[કર્ણાટક]]
| [[ચાસ (નીલકંઠ (પક્ષી)|નીલકંઠ]]
| ''Coracias benghalensis''
| [[ચિત્ર:Indian roller (Coracias benghalensis) Photograph by Shantanu Kuveskar.jpg|200x200px]]
| [[File:Indian_Roller_(Coracias_benghalensis)_Photograph_By_Shantanu_Kuveskar.jpg|257x257px]]
|-
| [[કેરળ]]