ટર્ફ મૂરે: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.
નાનું (લિંક્સ થી કડી)
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.)
| former_names =
| tenants = [[બર્નલી ફૂટબોલ ક્લબ]]
| seating_capacity = ૨૨,૫૪૬<ref name="PL">{{cite web|url=http://www.premierleague.com/en-gb/clubs/profile.stadium.html/burnley|title=Turf Moor|publisher=Premier League|accessdateaccess-date=2014-06-17}}</ref>
| dimensions = ૧૧૪ × ૭૨ યાર્ડ<ref name="sb">{{cite web|url=http://www.soccerbase.com/grounds2.sd?groundid=289|title=Turf Moor|publisher=Soccerbase|accessdateaccess-date=2009-12-27}}</ref>
|}}
 
૧,૦૪,૦૦૯

edits