"ટ્યૂલિપ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.
નાનું (wikidata interwiki)
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.)
}}
 
'''ટ્યૂલિપ''' એ '''''ટ્યૂલિપા''''' વર્ગના સુંદર [[પુષ્પ|ફૂલો]] સાથેનો બારમાસી, ગોળાકાર છોડ છે, જેમાં 109 જાતિઓ<ref name="WCSP">{{cite web|url=http://apps.kew.org/wcsp/|title=WCSP|work=World Checklist of Selected Plant Families|accessdateaccess-date=2010}}</ref> હોય છે અને લીલીયાસિયે પરિવાર સાથે જોડાયેલું છે.<ref>{{cite web|url=http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=133974 |title=Tulipa in Flora of North America @ |publisher=Efloras.org |date= |accessdateaccess-date=2009-12-07}}</ref> આ વર્ગની મૂળ રેંજ દૂર પશ્ચિમ જેમ કે દક્ષિણ યુરોપ, ઉત્તર આફ્રિકા, એનાટોલીયા, અને [[ઈરાન|ઇરાન]] થી ચીનના ઉત્તર પશ્ચિમ સુધી વિસ્તરેલી છે. ટ્યૂલિપની વૈવિધ્યતાનું કેન્દ્ર પામિર, હિન્દુ કુશ, અને ટિયેન શાન પર્વતોમાં છે. <ref name="King 16">{{cite book| last=King| first=Michael| title=Gardening with Tulips| year=2005| publisher=Timber Press| location=Portland, OR| isbn=0-88192-744-9| page=16}}</ref> અસંખ્ય જાતિઓ અને ઘણી વર્ણસંકર કલ્ટીવાર (મશાગત કરીને ઉગાડેલ વનસ્પતિની જાત)ને માટલા છોડ તરીકે અથવા તાજા કાપેલા ફુલોની જેમ દર્શાવવા માટે બગીચાઓમાં ઉગાડવામાં આવે છે. મોટા ભાગના ટ્યૂલિપના કલ્ટીવાર ''ટ્યૂલિપા જેસ્નેરિયાના'' પરથી આવ્યા છે.
 
== વર્ણન ==
http://www.actahort.org/books/177/177_40.htm</ref> ઓફસેટ્ટ અને ટીસ્યુ કલ્ચર પદ્ધતિઓ એટલે મૂળ છોડના જિનેટિક સમુદાય ઉત્પન્ન કરવા માટે અજાતીય પ્રસરણ તેવો અર્થ થાય છે, જે કલ્ટીવાર સંકલિતતાને જાળવી રાખે છે. બીજ દ્વારા ઉગાડવામાં આવેલા છોડ ભારે વૈવિધ્ય દર્શાવે છે અને બીજનો મોટે ભાગે જાતો અને પેટાજાતોનું પ્રસરણ કરવા અથવા નવા વર્ણસંકરનું સર્જન કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે. ઘણી ટ્યૂલિપ જાતો એકબીજા સાથે ક્રોસ પરાગકણ ઉત્પાદન કરી શકે છે અને જ્યારે જંગલી ટ્યૂલિપની વસતી અન્ય જાતો અથવા પેટાજાતોથી વધી જાય ત્યારે તે ઘણી વખત હાઇબ્રીડાઇઝ થાય છે અને મિશ્ર વસતીનું સર્જન કરે છે. મોટા ભાગના ટ્યૂલિપ કલ્ટીવાર્સ જટિલ હાયબ્રીડ્ઝ અને ખરેખર અણઉપજાઉ હોય છે. એવા છોડ કે જે ઘણી વખત બીજનું ઉત્પાદન કરે છે તે મૂળની સામે ઓફસ્પ્રીંગ અસમાનતા ધરાવે છે.
 
ઓફસેટ્ટસમાંથી વેચાઉ ટ્યૂલિપ્સના ઉત્પાદનમાં એક વર્ષ કે છોડ ફૂલ આપે તેવા મોટા ન થાય તે પહેલા વૃદ્ધિ પામવા માટે સમય લે છે. બીજમાંથી ઉગાડવામાં આવેલા ટ્યૂલિપ્સને ઘણી વખત છોડ ફૂલ આપવા જેવા કદના થાય તે પહેલા પાંચથી આઠ વર્ષની જરૂર પડે છે. વ્યાપારી ઉત્પાદકો સામાન્ય રીતે ઉનાળાના અંતે ટ્યૂલિપની લણણી કરે છે અને કદ અનુસાર તેને વહેંચે છે; બલ્બસ એટલા મોટા હોય છે કે જે ફૂલની વહેંચણી કરે છે અને વેચાણ કરે છે, જ્યારે નાના બલ્બસને કદમાં અને પુનઃવાવેતરમાં વહેંચવામાં આવે છે. હોલેન્ડ એ વ્યાપારી ધોરણે વેચાતા છોડનો મુખ્ય ઉત્પાદક દેશ છે, તે વાર્ષિક ધોરણે નહી નહી તો ૩ અબજ બલ્બસ પેદા કરે છે. <ref>{{cite web|url=http://www.floridata.com/ref/T/tulip_spp.cfm |title=Tulipa spp |publisher=Floridata |date= |accessdateaccess-date=2009-12-07}}</ref>
 
===પશ્ચિમ યુરોપમાં રજૂઆત===
૧,૦૧,૬૮૨

edits