જિબ્રાલ્ટર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ પરિમાણો સુધાર્યા.
નાનું સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.
નાનું સંદર્ભ પરિમાણો સુધાર્યા.
લીટી ૭૫:
 
 
'''જિબ્રાલ્ટર''' એ બ્રિટનનું સમુદ્રપારનું ક્ષેત્ર છે. જે ઇબેરીયન દ્વીપકલ્પની દક્ષિણી ટોચ પર આવેલું છે. તેનો વિસ્તાર 6.7 કિ.મી. 2 (2.6 ચો માઈલ) છે અને તે [[સ્પેન]]થી ઉત્તરે આવેલ છે.<ref>{{Cite web|url=https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/gibraltar|title=Country Profiles: Gibraltar|last=Foreign and Commonwealth Office}}, [//en.wikipedia.org/wiki/Foreign_and_Commonwealth_Office Foreign and Commonwealth Office], 6 May 2010; retrieved 16 April 2015</ref><ref name="Maec">(Spanish) [http://www.maec.es/subwebs/embajadas/londres/es/menuppal/gibraltar/Paginas/LacuestiondeGibraltar.aspx Informe sobre la cuestión de Gibraltar], Spanish Foreign Ministry. {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100325220954/http://www.maec.es/subwebs/embajadas/londres/es/menuppal/gibraltar/Paginas/LacuestiondeGibraltar.aspx|date=25 March 2010}}</ref><ref name="theguardian.com">Daniel Boffey and Sam Jones (November 2017) [https://www.theguardian.com/world/2017/nov/22/gibraltar-heading-for-abrupt-exit-from-single-market-says-spain "Gibraltar heading for abrupt exit from single market, says Spain"] ''The Guardian''</ref><ref>{{Cite web|url=https://www.thelocal.es/20180208/spain-makes-pledge-on-gibraltar-brexit-wont-change-anything|title=Spain makes pledge on Gibraltar: 'Brexit won't change anything'|last=Rahir|first=Patrick|last2=Cancela-Kieffer|first2=Michaela|date=8 February 2018|website=The Local|archiveurlarchive-url = https://web.archive.org/web/20180208210438/https://www.thelocal.es/20180208/spain-makes-pledge-on-gibraltar-brexit-wont-change-anything|archivedate=8 February 2018|access-date=19 March 2018}}</ref>
 
==સંદર્ભો==
૧,૦૫,૧૬૮

edits