૩: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
સંદર્ભ પરિમાણો સુધાર્યા.
(ઇન્ફોબોક્સની જગ્યાએ કોષ્ટક, જ્યાં સુધી ક્ષતિ નિવારી ન શકાય ત્યાં સુધી.)
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણો સુધાર્યા.)
 
'''૩''' ગુજરાતી લિપિમાં પ્રયુક્ત થનારી એક સંખ્યા છે, આ સંખ્યા ને '''ત્રણ''' બોલવામાં આવે છે.<ref>{{cite web|url=http://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=script_detail&key=Gujr|title=ScriptSource - ગુજરાતી|accessdateaccess-date = 2017-02-13}}</ref> આ સંખ્યાનું મુલ્ય ત્રણ એકમો જેટલું થાય છે. આ સંખ્યા ત્રણની સંજ્ઞા દેવનાગરી લિપિની સંખ્યા '''३''' માંથી ઉતરી આવી છે. સંખ્યા ૩ પહેલાં સંખ્યા [[૨ (બે)|૨]] અને પછી સંખ્યા [[૪]] આવે છે.
 
{| class="wikitable"
૧,૦૪,૦૦૯

edits