કારતક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(1.38.64.37 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 667680 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
No edit summary
* વિક્રમ સંવત કારતક સુદ અગિયારસ : દેવઉઠી અગિયારસ, [[વૌઠા|વૌઠાનો મેળો શરૂ]]
* વિક્રમ સંવત કારતક સુદ પૂનમ : [[દેવદિવાળી]] / [[ગુરૂનાનક]] જયંતિ, [[વૌઠા|વૌઠાનો મેળો પુર્ણ]]
'''* vikram samvat kartak vad choth : [karvachoth]'''
 
{{stub}}
 
Anonymous user