ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
114.31.160.45 (ચર્ચા) એ કરેલો ફેરફારને KartikMistryએ કરેલાં ફેરફારથી પુર્વવત કર્યો: ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (114.31.160.45 (ચર્ચા) એ કરેલો ફેરફારને KartikMistryએ કરેલાં ફેરફારથી પુર્વવત કર્યો: ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
 
===બીજો નિયમ===
બળ એ તેના કુલ દળ અને પ્રવેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.અને તે વેગમાન ની સમય ની સાપેક્ષે ના વિકલન ના સમપ્રમાણ મા હોય છે.gggghhhhbbhhh
 
===ત્રીજો નિયમ===

edits