"ફેબ્રુઆરી ૮" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નવું પાનું : '''૮ ફેબ્રુઆરી''' નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૯મો ([[લિ...
(નવું પાનું : '''૮ ફેબ્રુઆરી''' નો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૩૯મો ([[લિ...)
(કોઇ ભેદ નથી)