કારતક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનુંNo edit summary
No edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[વિક્રમ સંવત]] નો પ્રથમ મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં આગલા (વીતી ગયેલા) વર્ષનો [[આસો| આસો મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[માગશર| માગશર મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[શક સંવત]] નો આઠમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[આસો| આસો મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[માગશર| માગશર મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br /><br />
કારતક મહિનામાં બેસતું વરસ, ભાઇબીજ, દેવઉઠીઅગિયારસ, દેવદિવાળી જેવા તહેવારો આવે છે.<br />
 
૫૭,૩૩૨

edits