ભાદરવો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[વિક્ર્મ સંવત]]નો અગિયારમો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[શ્રાવણ| શ્રાવણ મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[આસો| આસો મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br />
આ હિંદુ વૈદિક પંચાગ-[[શક સંવત]]નો છઠો મહિનો છે. આ મહિના પહેલાં [[શ્રાવણ| શ્રાવણ મહિનો]] હોય છે, જ્યારે [[આસો| આસો મહિનો]] આ મહિના પછી આવતો મહિનો છે.<br /><br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ત્રીજ : કેવડા ત્રીજ<br />
વિક્ર્મ સંવત/શક સંવત ભાદરવા સુદ ચોથ : [[ગણેશ ચતુર્થી]]<br />
૫૭,૩૩૦

edits