ઢાંચો:માહિતીચોકઠું તૈયાર ખોરાક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નવું પાનું : {{ infobox | bodyclass = hrecipe adr | titleclass = fn | title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | image = {{{image|}}} | caption ...
(નવું પાનું : {{ infobox | bodyclass = hrecipe adr | titleclass = fn | title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAME}}</includeonly>}}} | image = {{{image|}}} | caption ...)
(કોઇ ભેદ નથી)
૬૦૨

edits