ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
|holiday_name = ગુરુ પૂર્ણિમા
|image = Shukracharya and Kacha.jpg
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ ને માન સન્માન આપો।
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ ને મોદી અને ભાજપ દ્વારા આજે પણ આ વખતે પણ આ મુદ્દે આજે સવારે આગલા દિવસે વધી બંધમાં મળી મોદી સામે ચૂંટણી લડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને તે માટે પણ આ ઉપરાંત તેમણે કહ્યુ છે અને તે માટે પણ આ ઉપરાંત તેમણે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ પણ પ્રકારના પગલા લેવા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો કે તેઓ પોતાના બ્લોગમાં મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું ।
|official_name =
|observedby = [[હિંદુ]ગૂરૂ ને[[બૌદ્ધ]]