"ગુરુ પૂર્ણિમા" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8001:1765:0:0:1399:90AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન Reverted
નાનું (2405:204:8001:1765:0:0:1399:90AC (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:હિંદુ તહેવારો]]......