વસંત વિજય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
No edit summary
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
''વસંત વિજય'' ભારતીય પૌરાણિક મહાકાવ્ય ''[[મહાભારત|મહાભારતમાં]]'' [[પાંડવ|પાંચ પાંડવોના]] પિતા [[પાંડુ]]ના જીવન ખંડની એક ઘટનાને આવરે છે. <ref name="KMGeorge1997">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=dXFOAAAAYAAJ|title=Masterpieces of Indian Literature|publisher=National Book Trust|year=1997|isbn=978-81-237-1978-8|editor-last=George|editor-first=K. M.|editor-link=K. M. George (writer)|volume=3|location=New Delhi|page=1694}}</ref> ''વસંત વિજય'' ''મહાભારતના'' ''આદિ પર્વ''ની એક ઘટનાને વિગતવાર વર્ણવે છે. <ref name="Shukla 1986">{{Cite book|title=Khaṇḍakāvya|last=Shukla|first=Jaydev|publisher=Chandramauli Prakashan|year=1986|series=Sahitya Swarup Paricaya Shrenni – 7|location=Ahmedabd|pages=46–52|language=gu|script-title=gu:ખંડકાવ્ય|oclc=15657273}}</ref>
 
પાંડુ એક સમાગમ કરતા હરણને મારે છે, જેના માટે તેને તેવાજ મૃત્યુનો શ્રાપ આપવામાં આવે છે. પાંડુ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને શ્રાપમાંથી છુટકારો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરંતુ વસંતના ઊંડા પ્રભાવ હેઠળ, તે પોતાનું આત્મ-નિયંત્રણ ગુમાવે છે અને તેની પત્ની [[માદ્રી]] સાથે સંભોગ કરે છે. પરંતુ તેના જીવલેણ પરિણામને જાણનારી માદ્રી સંકોચ અનુભવે છે. <ref name="KMGeorge1997">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=dXFOAAAAYAAJ|title=Masterpieces of Indian Literature|publisher=[[National Book Trust]]|year=1997|isbn=978-81-237-1978-8|editor-last=George|editor-first=K. M.|editor-link=K. M. George (writer)|volume=3|location=New Delhi|page=1694}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFGeorge1997">કે એમ જ્યોર્જ (લેખક) George, K. M., ed. (1997). [https://books.google.com/books?id=dXFOAAAAYAAJ ''Masterpieces of Indian Literature'']. '''3'''. New Delhi: [[નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ભારત|National Book Trust]]. p.&nbsp;1694. [[ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર|ISBN]]&nbsp;[[વિશેષ: બુકસોર્સ/978-81-237-1978-8|<bdi>978-81-237-1978-8</bdi>]].</cite></ref>
 
''વસંત વિજયમાં'', કાંત શાસ્ત્રીય, છંદાસ શૈલીમાં નાટકીય રીતે ઘટનાનું વર્ણન કરે છે. વસંતનો વિજય વાસનાનો વિજય અને માનવ દુર્દશાના ભાગ્યનું પ્રતીક છે. <ref name="KMGeorge1997">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=dXFOAAAAYAAJ|title=Masterpieces of Indian Literature|publisher=[[National Book Trust]]|year=1997|isbn=978-81-237-1978-8|editor-last=George|editor-first=K. M.|editor-link=K. M. George (writer)|volume=3|location=New Delhi|page=1694}}<cite class="citation book cs1" data-ve-ignore="true" id="CITEREFGeorge1997">George, K. M., ed. (1997). [https://books.google.com/books?id=dXFOAAAAYAAJ ''Masterpieces of Indian Literature'']. '''3'''. New Delhi: [[નેશનલ બુક ટ્રસ્ટ, ભારત|National Book Trust]]. p.&nbsp;1694. [[ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ બુક નંબર|ISBN]]&nbsp;[[વિશેષ: બુકસોર્સ/978-81-237-1978-8|<bdi>978-81-237-1978-8</bdi>]].</cite></ref>
 
== પ્રતિભાવ ==