વસંત વિજય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

m
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
(m)
|publication_date=<!---{{Start date||||df=}}--->
|rhyme=
|meter=વિવિધ સંસ્કૃત છંદવ્રુત્ત
|form=ખંડકાવ્ય
|subject=
}}
 
'''''વસંત વિજય''''' એ એક વર્ણનાત્મક કાવ્યખંડકાવ્ય છે. ભારતીય કવિ [[મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ|મણિશંકર રત્નજીભટ્ટ]] 'કાન્ત' (૧૮૬૭-૧૯૨૩) દ્વાર તેની રચના કરવામાં આવી હતી, તેમને "કવિ કાન્ત" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
 
== સારાંશ ==