અશોક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (2401:4900:1F8D:25E5:0:0:427:2DD4 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને CommonsDelinker દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
== અવસાન ==
અશોકે લગભગ ૪૦ વર્ષ સુધી શાસન કર્યું. તેનું અવસાન ઇ.પૂ. ૨૩૨માં થયું હતું. તેના ઘણા સંતાન અને રાણીઓ હતા, પરંતુ ઇતિહાસકારો પાસે વધારે માહિતી નથી. તેના પુત્ર [[મહેન્દ્ર]] અને પુત્રી [[સંઘમિત્રા]]એ બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે ઘણુ યોગદાન આપ્યું હતું. અશોકના મૃત્યુ પછી [[મૌર્ય વંશ]]નું શાસન લગભગ ૬૦ વર્ષ ચાલ્યુ હતું.
 
== અવશેષ ==