નવલકથા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (સાફ-સફાઇ.)
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
[[શ્રેણી:સાહિત્ય]]
 
=== ગુજરાતી ભાષા ===
 
* કરણઘેલો - નાંદશંકર તુલજાશંકર મહેતા,
ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા છે.અને તેના લેખક નંદશંકર તુલાજાશંકર મહેતા છે.