ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (114.31.160.45 (ચર્ચા) એ કરેલો ફેરફારને KartikMistryએ કરેલાં ફેરફારથી પુર્વવત કર્યો: ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિ)
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===ત્રીજો નિયમ===
બેઆઘાત પદાર્થનીઅને આનંતરવીષટપ્રત્યાઘાત ક્રિયા દરમિયાન જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તત્કાલિન બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બળોહંમેશાં સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે.
 
==ઉપયોગ==
Anonymous user