ભારત સરકાર: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

State and central region
(ઇન્ફોબોક્સ બદલ્યું. સાફ-સફાઇ. સંપૂર્ણ હિંદી લખાણ હટાવ્યું.)
(State and central region)
ટેગ્સ: Reverted વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
ભારતનું બંધારણ ભારત દેશને એક સાર્વભૌમિક, સમાજવાદી ગણરાજ્ય તરીકેની ઓળખ આપે છે. ભારત એક લોકતાંત્રિક ગણરાજ્ય છે, જેનું દ્વિસદનાત્મક સંસદ વેસ્ટમિન્સ્ટર શૈલીની સંસદીય પ્રણાલી દ્વારા સંચાલિત છે. આ શાસનમાં ત્રણ મુખ્ય અંગ છે: ન્યાયપાલિકા, કાર્યપાલિકા અને વ્યવસ્થાપિકા.
 
Bharat me 28 state and 8 central region
 
{{સ્ટબ}}