સંભવનાથ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નવું પાનું : '''સંભવનાથ''' જૈન ધર્મના વર્તમાન ચોવીશીના ત્રીજા તીર્થંકર છે (અવ...
 
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
લીટી ૧૧:
નિર્વાણ - [[ચૈત્ર સુદ ૫))| ચૈત્ર સુદ પાંચમ]]
 
નિર્વાણ સ્થળ - શ્રાવસ્તી
 
નિશાન (લાંછન) - ઘોડો
 
નિશાન (લાંછન) - ઘોડો
 
== સંદર્ભો ==