દસાડા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું તા.મ. નથી.
ટેગ: ૨૦૧૭ સ્ત્રોત ફેરફાર
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
લીટી ૨૬:
| blank_value_4 =
}}
'''દસાડા''' [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો|સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા]]ના [[દસાડા તાલુકો|દસાડા તાલુકા]]નું નગર છે 1966 સુધી તે ગુજરાતના કોઈ દફતર અંતર્ગત આવતું ન હતું.
 
{{સ્ટબ}}