લખતર રાજ્ય: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (સંદર્ભ પરિમાણ સુધાર્યું.)
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
== શાસકો ==
* ૧૯૧૪ - ૧૯૨૪ : ઠાકોર કરણસિંહજી વજીરાજી (જ. ૧૮૪૬ - મૃ. ૧૯??)
* ૧૯૨૪ - ૧૯૪૦ : ઠાકોર બલવીરસિંહજી કરણસિંહજી
* ૨ જુલાઇ ૧૯૪૦ - ૧૫ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭ : ઠાકોર ઇન્દ્રસિંહજી બલવીરસિંહજી (જ. ૧૯૦૭)
 
== આ પણ જુઓ ==