દસાડા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (Bot જીલ્લો બદલીને જિલ્લો કર્યું)
No edit summary
દસાડા તાલુકો [[ભારત]] દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા [[ગુજરાત]] રાજ્યના [[સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો|સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા]]નો મહત્વનો તાલુકો છે. [[દસાડા]] આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક છે.
 
આ તાલુકાના છેવાડના ગામો, કછ્છના નાના રણમા મીઠુ પકવવામા આવે છે. જેનુ મુખ્ય મથક ઝિઝુવાડા છે. આ ઉપરાત જેનાબાદ ગામે આજે પણ આફિકાના લોકો વસે છે. બિજા મુખ્ય ગામોમા આદરીયાણા, વડગામ, બુબાણા, વણોદ, ખારાધોડા છે.
{{stub}} [[Category:ભૂગોળ]] [[Category:ગુજરાતનાં તાલુકા મથકો]] [[Category:ગુજરાતનાં શહેરો અને નગરો]]
Anonymous user