ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
ટેગ્સ: વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
[[શ્રેણી:હિંદુ તહેવારો]]
 
આપણા ભારત દેશમાં માત્ર ગુરુ પૂર્ણિમા અને શિક્ષક દિવસ ને જ ગુરુ માટે આદર અને સન્માન માટે નો દિવસ ગણે છે. પરંતુ આપણે ગુરુ ને દરરોજ મન આપવું જોઈએ. આ ગુરુપૂર્ણિમા ના દિવસ ની ઉજવણી વર્ષો થી કરવા માં આવે છે.
 
બધા જ જાણે છે કે, આપણો ભારત દેશ અતિ પ્રાચીનતમ દેશ છે, જ્યાં ગુરુ અને શિષ્ય નું ખૂબ જ મહત્વ છે. જ્યાં ગુરુંદ્રોણ અને એકલવ્ય ની વાતો ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે.