ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2401:4900:1F87:E585:F85:69AC:AF8D:5EA4 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vijay Barot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2401:4900:1F87:E585:F85:69AC:AF8D:5EA4 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Vijay Barot દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
[[મહાભારત]]ના રચયિતા [[વ્યાસ|વેદ વ્યાસ]]નો જન્મદિવસ આ દિવસે હોવાથી તેમના સન્માનમાં ગુરુ પૂર્ણિમાને ''વ્યાસ પૂર્ણિમા'' નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. [[સંત કબીર]]ના શિષ્ય અને ભક્તિકાળના સંત ઘીસાદાસનો જન્મ પણ આ જ દિવસે થયેલો.
{{સ્ટબ}}
{{સ્ટબ}} ગુરુ વિના જ્ઞાન અધૂરું છે.ગુરુ આપણે જીવન નો સાચો રસ્તો બતાવે છે.
 
[[શ્રેણી:હિંદુ તહેવારો]]