કપાસ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
(ભાષાંતર પૂર્ણ અને ઢાંચો દુર કર્યો)
No edit summary
[[Image:CottonPlant.JPG|thumb|200px|પૂર્ણ વિકસિત કપાસ]]
'''કપાસ''' એક સપુષ્પીય વનસ્પતિ છે, જેની [[ખેતી]]ને [[રોકડીયો પાક]] ગણવામાં આવે છે. કપાસના છોડ પરથી [[રૂ]]નું ઉત્પાદન મેળવવામાં આવે છે. આ રૂ ભારતમાં "સફેદ સોનું" તરીકે ઓળખાય છે. ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલા પ્રદેશો તેમ જ તેની નજીકના વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને કપાસ ઉગાડવામાં આવે છે.
== કપાસના પ્રકાર ==
૫૭,૩૩૨

edits