"કૃષિ ઈજનેરી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
{{ભાષાંતર}}
[[ચિત્ર:Modern-tractor.jpg|thumb|આધુનિક ટ્રૈક્ટરટ્રેક્ટર]]
કૃષિ ઉત્પાદન એવંતેમ પ્રસંસ્કરણ કેપ્રસંસ્કરણના લિયેમાટે પ્રયુક્ત ઇંજીનિયરીઇજનેરીને '''કૃષિ ઇંજીનિયરીઈજનેરી''' કહલાતીકહેવામાં હૈ૤આવે યહછે. આ માટે [[પશુ જીવવિજ્ઞાન]], [[પાદપવનસ્પતિ જીવવિજ્ઞાન]] , [[યાંત્રિક ઇંજીનિયરીઈજનેરી]], [[સિવિલ ઇંજીનિયરીઈજનેરી]], [[જનીન ઈજનેરી]] તથા [[રસાયનરસાયણ ઇંજીનિયરીઈજનેરી]] કોવગેરે મિલાકરશાખાઓ કામમળીને કરતીકામ હૈ૤કરે છે.
 
પહેલાંના જમાનામાં હળ, દાતરડું, કોદાળી, પાવડો, ઓરણી, ગાડું, ધારિયું, કુહાડી, ત્રિકમ, પરાઈ જેવાં ટાંચા અને સીધાસાદાં સાધનો વડે ખેતી કાર્ય કરવામાં આવતું, પરંતુ હવે એમાં આધુનિક ઉપકરણોએ પગપેસારો કર્યો છે. જે પૈકી ટ્રેક્ટર સૌથી સામાન્ય છે. આ ઉપરાંત ઘઉંની કાપણી માટે પ્રથમ થ્રેસર અને ત્યારબાદ હાર્વેસ્ટર જેવાં અત્યાધુનિક ઉપકરણો પણ દેખાવા લાગ્યાં છે.
 
આ સિવાય રાસાયણિક ખાતરો, હાઈબ્રીડ બિયારણો, સીડલેસ ફળો, જંતુનાશક દવાઓ, ગ્રીન હાઉસ વગેરે પણ કૃષિ ઈજનેરીને જ આભારી છે.
 
== બાહય કડીઓ ==
 
* [http://www.bioeng.ca કેનેડીયન સોસાયટી ઓફ બાયોએન્જિન્યરીંગ (Canadian Society for Bioengineering)]
* [http://www.asabe.org American Society of Agricultural and Biological Engineers Officialઅધિકૃત Siteજાળસ્થળ]
* [http://www.asabe.org/membership/students/intlacademic.html International Academic Programs in Agricultural, Food,or Biological Engineering]
* [http://www.cigr.org/ આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિ ઈજનેરી કમિશન (International Commission of Agricultural Engineering) Officialઅધિકૃત Siteજાળસ્થળ]
* [http://www.mcgill.ca/bioeng/ જૈવિક સંશાધન ઈજનેરી વિભાગ (Department of Bioresource Engineering)] part of [[McGill University]]
 
{{સ્ટબ}}
૫૭,૦૨૧

edits