"કૃષિ ઈજનેરી" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ભાષાંતર પૂર્ણ અને ઢાંચો દૂર કર્યો.
(ભાષાંતર પૂર્ણ અને ઢાંચો દૂર કર્યો.)
[[ચિત્ર:Modern-tractor.jpg|thumb|300px|right| આધુનિક ટ્રેક્ટર]]
{{ભાષાંતર}}
[[ચિત્ર:Modern-tractor.jpg|thumb|આધુનિક ટ્રેક્ટર]]
કૃષિ ઉત્પાદન તેમ જ પ્રસંસ્કરણના માટે પ્રયુક્ત ઇજનેરીને '''કૃષિ ઈજનેરી''' કહેવામાં આવે છે. આ માટે [[પશુ જીવવિજ્ઞાન]], [[વનસ્પતિ જીવવિજ્ઞાન]] , [[યાંત્રિક ઈજનેરી]], [[સિવિલ ઈજનેરી]], [[જનીન ઈજનેરી]] તથા [[રસાયણ ઈજનેરી]] વગેરે શાખાઓ મળીને કામ કરે છે.
 
૫૭,૦૨૧

edits