ત્રિપિટક: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
No edit summary
'[[ટ્રીપીતક]]' એ '''[[બૌદ્ધ ધર્મ]]'''ધર્મનોનો એક પ્રાચિન ધર્મગ્રંથ '[[ટ્રીપીતક]]' છે. આ ગ્રંથ જે[[ પાલી ભાષા]]માં લખાયોલખવામાં આવ્યો છે.{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ધર્મ]]
{{સ્ટબ}}
 
[[શ્રેણી:ધાર્મિક સાહિત્ય]]
[[શ્રેણી:બૌદ્ધ ધર્મ]]
૪,૧૨૮

edits