સપ્ટેમ્બર ૧૬

તારીખ

૧૬ સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ગ્રેગોરીયન પંચાંગ મુજબ વર્ષનો ૨૫૯મો (લિપ વર્ષ દરમ્યાન ૨૬૦મો) દિવસ છે. આ દિવસ પછી વર્ષ પુરું થવામાં ૧૦૬ દિવસ બાકી રહે છે.

મહત્વની ઘટનાઓફેરફાર કરો

  • ૧૯૫૯ – ઝેરોક્સ ૯૧૪, પ્રથમ સફળ ફોટોકોપીઅર, [[ન્યૂ યૉર્ક (શહેર)]ન્યૂ યૉર્ક]થી ટેલિવિઝન પર એક જીવંત પ્રદર્શનમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું.
  • ૧૯૭૫ – પાપુઆ ન્યૂ ગિનીને ઓસ્ટ્રેલિયાથી સ્વતંત્રતા મળી.

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો