હસન

કર્ણાટકમાં શહેર, ભારત

હસન ભારત દેશના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા કર્ણાટક રાજ્યના હસન જિલ્લામાં આવેલું એક નગર છે. હસનમાં હસન જિલ્લાનું મુખ્યાલય છે.