આદુનો છોડ

મસાલા વનસ્પતિ

આદુનો છોડ પાંદડાવાળા દાંડી અને પીળાશ વાળા લીલા ફૂલો ધરાવે છે. આદુ મસાલા છોડ મૂળિયા માંથી આવે છે. આદુ ચીન, જાપાન અને ભારત જેવા એશિયાના ગરમ ભાગોમાં ઉગાડવામા આવે છે, પરંતુ હવે દક્ષિણ અમેરિકન અને આફ્રિકાના કેટલાક ભાગોમાં વિકસ્યું છે. તે પણ હવે દવા તરીકે અને ખોરાક સાથે ઉપયોગ કરવા મધ્યપૂર્વમા ઉગાડવામાં આવે છે.

આદુનો છોડ

આદુના છોડનો ભૂગર્ભ સ્ટેમ (ભૂપ્રકાંડ) નો તાજા, પાઉડર ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેલ સ્વરૂપમાં અથવા રસ તરીકે, એક મસાલા તરીકે સૂકા. આદુ, Zingiberaceae કુટુંબ ભાગ છે ઇલાયચી અને હળદર સાથે, અને તે સામાન્ય રીતે ભારત, જમૈકા, ફીજી, ઇન્ડોનેશિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં બનાવવામાં આવે છે.