જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

આજનું ચિત્ર
FEMA - 3922 - Photograph by Andrea Booher taken on 09-16-2001 in New York.jpg
૧૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૧ના રોજ અમેરિકાના ન્યુ યોર્ક શહેર સ્થિત વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાએ કરેલી તારાજીનું દૃશ્ય

અન્ય ભાષામાં વાંચો