આર્કિમીડીઝ ઉચ્ચાલન, તારકબળ, તરલતા, સ્ક્રૂ પંપ જેવી શોધોના પ્રણેતા વિજ્ઞાની હતા.

આર્કિમીડીઝ
«Tankefull Arkimedes» av Domenico Fetti (1620)
જન્મc. ૨૮૭ BC Edit this on Wikidata
ancient Syracuse Edit this on Wikidata
મૃત્યુ૨૧૨ BC Edit this on Wikidata
ancient Syracuse Edit this on Wikidata
વ્યવસાયગણિતશાસ્ત્રી, ભૌતિકશાસ્ત્રી Edit this on Wikidata

સંદર્ભ ફેરફાર કરો