આર્કિમીડીઝ ઉચ્ચાલન, તારકબળ, તરલતા, સ્ક્રૂ પંપ જેવી શોધોના પ્રણેતા વિજ્ઞાની હતા.

આર્કિમીડીઝ
Retrato de un erudito (¿Arquímedes?), por Domenico Fetti.jpg
જન્મBC Edit this on Wikidata
ancient Syracuse Edit this on Wikidata
મૃત્યુ૨૧૨ BC Edit this on Wikidata
ancient Syracuse Edit this on Wikidata
વ્યવસાયગણીતજ્ઞ, ભૌતિકશાસ્ત્રી, એન્જિનિયર&Nbsp;Edit this on Wikidata