આર્કિમીડીઝ ઉચ્ચાલન, તારકબળ, તરલતા, સ્ક્રૂ પંપ જેવી શોધોના પ્રણેતા વિજ્ઞાની હતા.

આર્કિમીડીઝ
Retrato de un erudito (¿Arquímedes?), por Domenico Fetti.jpg
પિતાPhidias
જન્મ૨૮૭ BC Edit this on Wikidata
ancient Syracuse Edit this on Wikidata
મૃત્યુBC Edit this on Wikidata
વ્યવસાયEngineer Edit this on Wikidata
કાર્યોArchimedes' principle Edit this on Wikidata