ચર્ચા:સી. વી. રામન

છેલ્લી ટીપ્પણી: The CV Raman part in sumraj વિષય પર Dhadhal sunil વડે ૪ વર્ષ પહેલાં

Hhhફેરફાર કરો

Sunraj Dhadhal sunil (ચર્ચા) ૧૭:૨૯, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

The CV Raman part in sumrajફેરફાર કરો

The c v Raman is most important part of raman effect in science Dhadhal sunil (ચર્ચા) ૧૭:૩૧, ૨૭ ડિસેમ્બર ૨૦૧૮ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]

Return to "સી. વી. રામન" page.