ટ્રાજન (૧૮ સપ્ટેમ્બર ૫૩ - ૮ ઓગસ્ટ ૧૧૭) ઇસ ૯૮થી તેના મૃત્યુ સુધી રોમન સમ્રાટ હતો.

ટ્રાજન
Traianus Glyptothek Munich 336.jpg
જન્મની વિગત(53-09-18)18 September 53
ઇટાલિકા, હિસ્પાનિઆ
મૃત્યુ8 August 117(117-08-08) (ઉંમર 63)
ગાઝીપાસા (સેલિનસ‌), સિલિસિઆ