પોલેંડ રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટીમ

ઢાંચો:Infobox Infobox International Football Competition

ઢાંચો:MedalTop

|- bgcolor="#eeeeee" align=center ! colspan="3" | Men's Football

|- align=center valign=middle bgcolor=white |bgcolor=gold| સુવર્ણ|| 1972 Munich || Team

|- align=center bgcolor=white |bgcolor=silver| રજત || 1976 Montreal || Team

|- align=center bgcolor=white |bgcolor=silver| રજત || 1992 Barcelona || Team |} પોલેંડ રાષ્ટ્રીય ફુટબોલ ટીમ (Polish: Reprezentacja Polski w piłce nożnej) નુ પ્રતિનિધિત્વ પોલિશ ફૂટબોલ એસોસિયેશન કરેછે, અને સંચાલન તથા નિયંત્રણ પોલેંડ ફુટબોલ મંડળ કરેછે. તેમના હેડ કોચ ફ્રેન્સિસ્ સ્મુદા છે.


ઇતિહાસ ફેરફાર કરો

પોલીશ ફોટબોલ મહામંડળ (Polski Związek Piłki Nożnej) ની સ્થાપના ડિસેમ્બર ૨૦, ૧૯૧૯ માં થઈ.


UEFA Euro 2012 Group A

ઢાંચો:Football box


ઢાંચો:Football box


ઢાંચો:Football box


External links ફેરફાર કરો

ઢાંચો:Olympics Men's Football Winners ઢાંચો:Football in Poland ઢાંચો:International Football ઢાંચો:UEFA teams ઢાંચો:1978 FIFA World Cup finalists ઢાંચો:2002 FIFA World Cup finalists ઢાંચો:2006 FIFA World Cup finalists ઢાંચો:UEFA Euro 2008 finalists