મોસ્કો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી

Coordinates: 55°42′10″N 37°31′50″E / 55.70278°N 37.53056°E / 55.70278; 37.53056

મોસ્કો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - Moscow State University) રશિયામાં સૌથી મોટી અને સૌથી જૂની યુનિવર્સિટી છે. તેની સ્થાપના ૧૭૫૫ માં થઈ હતી. તે મોસ્કો ખાતે સ્થિત છે. તે ઇવાન શુવાલોવ અને મિખાઇલ લોમોનોસવ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. તેને લોમોનોસોવની સ્મૃતિમાં તેમનું નામ અપાયું છે.

Moskva MGU 2.jpg

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો