રાબિયા બસરી (અરેબિક : رابعة البصري‎, ૭૧૭–૮૦૧) આઠમી સદીના એક સુફી સંત અને અરેબિક ભાષાનાં લોકપ્રિય કવિયત્રી હતા.

રબિયા બસરી

જીવનફેરફાર કરો

રબિયા બસરીનો જન્મ હિજરી સંવત મુજબ ૭૧૭માં બસરા, ઈરાકમાં થયો હતો. રબિયા બસરી હઝરત રબીયા બસારી તરીકે પણ જાણીતા છે.