મુખ્ય મેનુ ખોલો

વડાપ્રધાન અથવા પ્રધાનમંત્રી એક એવા રાજનેતા હોય છે કે જેઓ સરકારની કાર્યકારી શાખાઓનું સંચાલન કરતા હોય છે. સામાન્યતઃ, વડાપ્રધાન પોતાના દેશની સંસદના સદસ્ય હોય છે.


આ પણ જુઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો