વરિયાળી એ એક વનસ્પતિ છે. જેનાં બીજ આહારમાં મુખવાસ અને મસાલા તરીકે વપરાય છે. વરિયાળીનું લેટિન વૈજ્ઞાનિક નામ ફેનિક્યુલમ વલગેર (Foeniculum vulgare) છે.

વરિયાળી
ફેનિક્યુલમ વલગેર
પુષ્પ વડે શોભતો વરિયાળીનો છોડ
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Asterids
Order: Apiales
Family: Apiaceae (Umbelliferae)
Genus: 'Foeniculum'
Species: ''F. vulgare''
દ્વિનામી નામ
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો