વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/કૃષ્ણકાન્ત કડકિયા

કૃષ્ણકાન્ત કડકિયાફેરફાર કરો

वीकी अयोग्य लखाण, व्यक्तिगत आक्षेप, लेखके जाते प्रचार माटे बनावेलु पानु 101.58.30.107 ૨૦:૫૧, ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ (IST)

લેખ મઠારવામાં આવ્યો છે, અને વિકિલાયક બનાવ્યો છે, માટે રહેવા દેવો. જો કે ડિલિશન ટેગ પણ દૂર કરેલું જ છે.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૫:૩૦, ૧૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫ (IST)