"વિકિપીડિયા:મારે સભ્ય શા માટે થવું જોઇએ?" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

તમને તમારૂં પોતાનું '''ચર્ચાનું પાનું''' પણ મળશે, જ્યાં તમે અન્ય સભ્યો સાથે સંદેશાની આપ-લે કરી શકશો. જ્યારે અન્ય કોઇ સભ્ય તમારા ચર્ચાનાં પાનાં પર નવો સંદેશો લખે ત્યારે તમને જાણ કરવામાં આવશે. જો તમે તમારૂં ઈ-મેલ સરનામું આપવાનું પસંદ કરો તો અન્ય સભ્યો ઈ-મેલ દ્વારા પણ તમારો સંપર્ક સાધી શકશે. આ સુવિધા ''અનામિ'' રાખવામાં આવી છે, એટલે કે અન્ય સભ્ય જ્યારે તમને ઈ-મેલ કરે ત્યારે તેને તમારૂં સરનામું નહી દેખાય.
 
== આબરૂ અને ખાનગી ==
== Reputation and privacy ==
 
You don't need to reveal your [[Real life|offline]] identity, but having an account gives you a fixed Wikipedia identity that other users will recognize. While we welcome anonymous contributions, logging in lets you build trust and respect through a history of good edits. It's also easier to communicate and collaborate with an editor if we know who you are (at least, who you are on Wikipedia). It is also easier for veteran users to [[Wikipedia:Assume good faith|assume good faith]] from new users that take the effort to create an account.
Anonymous user