વિક્રમ સંવત: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
No edit summary
નાનુંNo edit summary
લીટી ૧:
વિક્રમ સંવત એ હિંદુ વૈદિક [[પંચાંગ]]ની એક પ્રણાલી પ્રમાણે વર્ષનું નામ છે. ખાસ કરીને [[ગુજરાતી પંચાંગ]] વિક્રમ સંવતને અનુસરે છે. એક માન્યતા પ્રમાણે વિક્રમાદિત્યે શક રાજાઓને હરાવી ને અવન્તિ દેશને મુક્ત કર્યો અની યાદમા આ સંવત શરુ કરવામા આવ્યો હતો. ભારતીય ગુજરાતમાં સોલંકી રાજાઓના સમયથી વિક્રમ સંવત પ્રચલીત રહ્યો છે. આ પંચાંગ મુજબ વર્ષના બાર મહિનાઓ હોય છે. જેના દિવસોની ગણતરી ચંદ્રની કળાને આધારે કરવામાંઆવે છે. ગુજરાતી પંચાંગ મુજબ દરેક મહિનાની મધ્યમાં પૂનમ આવે છે, જ્યારે છેલ્લા દિવસે અમાસ આવે છે. દરેક મહિનામાં બે પખવાડિયાં હોય છે.
 
૨૦૧૦માં વિક્રમ સંવંતનું ૨૦૬૬મું વર્ષ ચાલે છે. ગ્રેગોરીયન પંચાંગની તારીખ [[નવેમ્બર ૦૭|૦૭મી નવેમ્બર]] ૨૦૧૦થી વિક્રમ સંવંત ૨૦૬૭ના વર્ષની શરુઆત થઈ અને તે ૨૬ ઓક્ટોબરના રોજ પૂરૂં થશે. [[ઓક્ટોબર ૨૭|૨૭ ઓક્ટોબર]] ૨૦૧૧ના રોજ વિક્રમ સંવત ૨૦૬૮નું વર્ષ ચાલું થશે.
 
આ વિક્રમ સંવંત મુજબ વર્ષના મહિનાઓ નીચે મુજબ હોય છે.
 
*પ્રથમપહેલો [[કારતક]] મહિનો
*તૃતીયબીજો [[પોષમાગશર]] મહિનો
 
*દ્વિતીયત્રીજો [[માગશરપોષ]] મહિનો
 
*તૃતીય [[પોષ]] મહિનો
 
*ચોથો [[મહા]] મહિનો
 
*પાંચમો [[ફાગણ]] મહિનો
 
*છઠ્ઠો [[ચૈત્ર]] મહિનો
 
*સાતમો [[વૈશાખ]] મહિનો
 
*આઠમો [[જેઠ]] મહિનો
 
*નવમો [[અષાઢ]] મહિનો
 
*દસમો [[શ્રાવણ]] મહિનો
 
*અગિયારમો [[ભાદરવો]] મહિનો
 
*બારમો [[આસો]] મહિનો
*પુરૂષોત્તમ માસ ([[અધિક માસ]])
 
 
[[Category:સમય]]